Årstiderna på Gysinge

vår6

vår12 vår9

vår4

vår2 vår8

vår1

vår3 vår10

vår5

vår7

sommar6 sommar7

sommar8

sommar4 sommar5

sommar2

sommar3

höst1

höst6 höst10

höst5

höst2

höst3

höst8

höst9

vinter6

vinter4

vinter8 vinter5

vinter1

vinter7

vinter3

vinter2